Velkommen til hjemmesiden for
A/B Æblestien 4/Hollænderdybet 8-12

Som beboer kan du bl.a.:

  • Finde generalforsamlingsreferater, vedtægter m.v.
  • Læse nyt om foreningen og tilmelde dig nyhedsbrevet.
  • Finde praktisk information om regler og daglig gang i foreningen.
  • Anvende opslagstavlen og kommentarfunktionen for dialog med beboerne.
  • Lave et opslag, hvis du vil sælge din lejlighed.
  • Kontakte bestyrelsen eller administrator direkte, hvis du har spørgsmål ang. foreningen eller forslag vedr. hjemmesiden. Se under "kontakt".
  • Finde relevante kontaktinformationer ifm. boligkøb eller leje i foreningen.

    NB Vi har ingen ekstern venteliste til lejligheder i foreningen.
Læs mere om A/B Æblestien 4/Hollænderdybet 8-12

Kontakt

Kontakt

Kontakt bestyrelsen

Benyt formularen nedenfor til at sende en mail til bestyrelsen. Formularen bør ikke bruges til henvendelser af hastende karakter, da der kan gå op til en måned før bestyrelsen er samlet og kan svare.

Vi har ingen ekstern venteliste til lejligheder i foreningen.

Felter med * skal udfyldes.

Marta Karolina Olsen
Formand

Fordeling af kælder- og loftsrum
Webansvarlig
Nyhedsbrev
Kattetilladelse

Troels Mogensen
Næstformand

Køb/salg af lejligheder
Fremleje

Sami Sassi
Bestyrelsesmedlem

Kontakt vedr. ombygning og forandringer i lejlighederne
Kontakt til vicevært

Else Sander
Bestyrelsesmedlem

Lasse Winterberg
Bestyrelsesmedlem

Katrine Falcon Søby
1. suppleant

Maj-Britt Rau Larsen
2. suppleant